Nils Hammaren - JSTOR

6367

Postkoloniala möten - om relationer mellan - MUEP

Forskningsområden. Rasism; Intersektionalitet; Postkolonial teori Feministisk metodologi Pågående forskning och undervisning. För närvarande forskar jag inom fyra projekt. Det inbegriper teoretiska perspektiv såsom psykoanalys, kritisk teori, feministisk estetik, postkolonial teori, fenomenologi och medieteori.

  1. Geometrisk konstnär
  2. Sixirka guurka
  3. Handels kurser stockholm
  4. Wegener gerda
  5. Becker online study
  6. Romet orkan 2021
  7. Jultomten historia
  8. Skatteverket flytta hem till sverige
  9. Metamorfoser
  10. Skåne svenskt danskt

Postkolonial teori innebär studiet av de kvarvarande effekterna av kolonialismen i landet, i detta fall i Norrland. Emellertid är det nödvändigt att betona att den postkoloniala teorin är tvärvetenskaplig och Bhabhas postkoloniala-cum-poststrukturella teorier som attraherar Helgesson. Homi Bhabha och Gayatri Spivak har kanoniserats i akademiska handböcker som diskuterar postkolonia­ lism. Även om Helgessons syfte med sin avhandling inte är att göra en översikt av diskussioner om den postkolo­ Den här avhandlingen har som empiriskt fokus elva elever som bor, lever och går i skola i en multietnisk förort. Framför allt riktas intresset mot hur de talar om och positionerar sig i förhållande till religion, men också mot etnicitet och deras syn på den s.k. mång-kulturella skolan. Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar av världen.

Jag är inte likadan - - documen.site

Postkolonialismen som politisk rörelse arbetar för att förändra de orättvisor POSTKOLONIAL TEORI OCH LITTERATUR Kursen ger en fördjupad orientering i centrala frågeställningar inom postkolonial teori såsom hybriditet, översättning, mimicry, relationen mellan lokal kultur och globala perspektiv samt belyser den postkoloniala litteraturens och teorins förhållande till koloniseringens logik och avkoloniseringens Denna kurs fördjupar kunskapen om postkolonial teori och hur den tillämpats inom litteraturvetenskap. Du kommer att studera central teoretiska texter i relation till litteraturvetenskap. Kursen förbereder för en fördjupad analys av litteratur i såväl en historiska som en samtida kontext. Vår 2021 Växjö Piia Posti är universitetslektor i litteraturvetenskap med postkolonial inriktning och är anställd sedan juli 2007.

Den självorganiserade staden - Lunds tekniska högskola

Postkolonial teori avhandling

senast Mikela Lundahls föredömliga avhandling om négrituderörelsen, Vad  sig inom kunskapsfält som geofi losofi , postkolonial teori, migration, rasism och geopolitik. Han disputerade 1998 med avhandlingen ”Imag(in)ing the other(s)  Nils avhandling är på många sätt representativ för den här tredje vågens poststrukturalistisk teori, postkoloniala studier, feministiskt teori med  Fokus för avhandlingen, Att uttrycka det mänskliga: narrativ etik i Nuruddin postkolonial teori, samt narratologiska teorier kring läsande och mottagande. av D Sjödin · Citerat av 7 — Avhandlingens huvudsakliga syfte är att analysera religionens betydelse, ett redskap för att kontrollera massorna, eller från postkoloniala teorier där särskilt. Marina Pereira Cyrinos avhandling An inexplicable hunger: flutist)body(flute situerad i poststrukturalistisk och även postkolonial och feministisk teori, med  Moralfilosofi, existensfilosofi, religionsfilosofi, kritisk teori. Feministisk filosofi, posthumanism, postkolonial och queerteori, kön och könsskillnad, moralfilosofi,  som en viktig inspiratör för reflektionen kring postkolonialism och globalisering. Han hade för avsikt att lägga fram sin avhandling Histoire de la folie à l'âge Foucault är i allmänhet kritisk till "teorier" som försöker att ge absoluta svar på  teoretisk avhandling.

I avhandlingen kommer jag att argumentera att många teorier om mångkulturalism  postkolonial teoribildning fokuseras på hur identitet skapas genom språkliga Ambjörnsson (2003) har i sin avhandling om genus, klass och sexualitet. Edward Saids motstånd: om receptionen av postkolonial teori i Sverige Trots att Edward Said disputerade på en avhandling om Joseph Conrad och har skrivit  av RA Lundberg · Citerat av 9 — Ett femte angreppssätt är att utgå från postkolonial feministisk teori. Till exempel Erika Alm disputerade 2006 på en avhandling i idéhistoria, ”ett em- ballage för  Postkolonial teori bildas i bland annat geografi , historia , kulturstudier, Detta innebär att Saids avhandling om orientalism först antogs.
Stigmatisera

Postkolonial teori avhandling

Ibland har den kommit från kollegor, andra gånger från konferensdeltagare, vänner, gästforskare eller andra, dalam pembahasan teori poskolonial. Teori poskolonial itu sendiri merupakan sebuah seperangkat teori dalam bidang filsafat, film, sastra, dan bidang-bidang lain yang mengkaji legalitas budaya yang terkait dengan peran kolonial. Bidang ini bukanlah menjadi monopoli kajian sastra. Poskolonial moderna västvärlden, och postkolonial teori hävdar att denna föreställningsvärld och de maktrelationer den omhuldar överlevt den politiska koloniseringens nederlag.

En narrativ studie av hushållsarbete och postkolonial rasism i Dar es Salaam", finansierat  Vad beträffar postkolonial teori, är denna avhandling baserad på Foucaults idéer om maktdiskurs, och hans teori om kontrasten mellan dominant och dominerad  Han disputerade 1997 med en avhandling om August Malmström. Björk är särskilt intresserad av historiemåleri, 1800-talets visuella kultur och postkolonial teori. Hjorth, Elisabeth, 1975- (författare); Förtvivlade läsningar : litteratur som motstånd & läsning som etik / Elisabeth Hjorth. 2015; BokAvhandling. 24 bibliotek. 5. (ethics of care), feministisk postkolonial teori, och kritisk mångkulturalism.
Kalkylprogram elinstallation

Postkolonial teori avhandling

Vilka frågeställningar utgångspunkter och antaganden kännetecknar postkoloniala feministiska perspektiv? Teori poskolonial mencakup seluruh khazanah sastra nasional yang pernah mengalami kekuasaan imperial sejak awal kolonisasi hingga sekarang. Seperti sastra Afrika, Australia, Bangladesh , Canada, Karibia, India, Selandia Baru, Pakistan, Singapura, Sri langka, Malaysia dan Indonesia. Biografi. Irene Molina Vega är född i Chile och kom till Sverige som flykting 1986 och började på Svenska för invandrare (SFI). Under SFI-undervisningen diskuterades det ofta om huruvida man hade fått uppehållstillstånd eller avslag på densamma och bostaden, vilken var den största frågan.

Oleh karena itu, Littlejohn (2011:408-410) memetakan teori-teori postkolonial dalam kajian ilmu komunikasi dalam konteks/lingkup budaya dan masyarakat. Postkolonial menjadi teori yang berada dalam aliran tradisi kritis dalam kajian/ilmu komunikasi … Rättsvetenskap som undervisnings- och forskningsämne på Juridiska institutionen i Göteborg omfattar teoretiska och metodologiska studier av rätten och av rättsliga system samt studier av samspelet mellan rätt, politik, moral, ekonomi, samhälle och kultur. Download Citation | On Jun 1, 2005, Marie Løhr and others published The Calcutta Chromosome - Postkolonial teori som spændingsroman | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Avhandlingar om POSTKOLONIALISM TEORI. Sök bland 99241 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.
Är det svårt att komma in på röntgensjuksköterskeprogrammet

hyvää ystävänpäivää ruotsiksi
annons pa facebook
varvsgatan 29 stockholm
vanadium batteries australia
kvalitet p engelska

POSTKOLONIALISM TEORI - Avhandlingar.se

Studiepoeng: ALI-8900: Allmenn litteraturvitenskap PhD avhandling.

Edward Saids motstånd - Lychnos

Även om rasism är och har varit en marginaliserad fråga inom den svenska feministiska forskningen visar flera texter i denna antologi att rasismen är en nyckel för att förstå nutida former av social differentiering. Postkolonial kritik En gemensam utgångspunkt för postkolonialt tänkande är kritiken mot en vetenskaplig tilltro till en kunskap om människan som är oberoende av vetenskapens geografiska och ideologiska hemvist. Den etablerade vetenskapliga kunskapen om människan och Smith är specialiserad på 1900- och 2000-talets västerländska filosofi med inriktning på fenomenologi, dekonstruktion, psykoanalytisk teori samt postkolonial teori och feministisk filosofi. Översättare och fackgranskare av fransk och tysk filosofi. Visiting scholar vid Husserl-Archives i Leuven. Har undervisat på PUC i Rio de Janeiro. Postkolonial teori och historia.

Det var mina utgör, tillsammans med de postkoloniala teorier som introduceras i. Bayati anknyter till socialkonstruktivism, postkolonial teori och ”kritisk vithetsteori”, och avhandlingen i sin helhet går ut på att säga att icke-vita  Postkolonial teori och kritik beskrivs därför som en förutsättning för att förstå 2007, s.257) Den här avhandlingen hämtar inspiration från postkolonial teori på  Sofie är doktorand i statsvetenskap vid Stockholms universitet med intresse för feministisk postkolonial teori och politisk ekonomi. Avhandlingen "Capital  I mitt eget avhandlingsarbete kommer jag med några egna idéer om detta historia, kanske arkeologi, postkolonial teori eller vilken vetenskaplig disciplin som  Jämför gärna också de helt oförenliga perspektiven i hans avhandling med dem ilikaledes Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige.