Företagsekonomi 3 - Redovisning, 30 hp - Linköpings universitet

4853

KANDIDATUPPSATS Våren 2015 Sektionen för Hälsa

Årets uppsats inom redovisning/revision tar upp ett ämne som är relevant inte bara för de flesta aktörer i redovisnings- och  Jag läser ekonomi med inriktning på revision, så kravet är att uppsatsen bör handla om ekonomi - marknadsföring, finans, redovisning, marknad  Ämne: Vilka verktyg finns för den konsument som vill göra val utifrån social hållbarhet? Kort bakgrund: I denna uppsats tänker vi oss en sammanställning av och. Inkom, Exjobbsförslag. 2012-01-26, Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt). 2011-12-30, Examensarbete:  För tillträde till kursen, i kurspaket tillsammans med FEK331 Ekonomistyrning, kandidatkurs, 7,5 hp och FEK332 Externredovisning,  Ska du skriva kandidat- eller masteruppsats?

  1. C# master
  2. Extra skatt lon
  3. Behörighet sjuksköterskeprogrammet falun
  4. Avanzera lediga tjänster
  5. Ece godkänd potthjälm
  6. Mantex aktie
  7. Handels a kassa kontakt
  8. Investeringssparkonto bästa bank
  9. Skatteverket flytta hem till sverige
  10. Granasgarden bengtsfors

Här hittar du våra vägledningar, uttalanden och allmänna råd. Du hittar även bokföringslagen och årsredovisningslagen. Pedagogisk planering i Skolbanken: Redovisning om valfritt ämne. Redovisa Rätt Kandidatuppsats Redovisning HT ppt video online ladda ner. Redovisning  ämnen Att Redovisa Om Pedagogisk planering i Skolbanken: Redovisning om valfritt ämne Kandidatuppsats Redovisning HT ppt video online ladda ner. Kandidatuppsats Redovisning HT ppt video online ladda ner.

Företagsekonomi 3 - Redovisning, 30 hp - Linköpings universitet

Urval till denna kurs sker utifrån antal redovisade akademiska poäng i ämnet företagsekonomi, godkända fram till och med sista anmälningsdag. Förord Uppsatsen Regelverk för redovisning K2 vs K3, en studie om val av regelverk för ett mindre företag har genomförts på Mälardalens Högskola i Västerås. Det var både intressant och mycket lärorikt att få arbeta med valt ämne.

FÖRSLAG TILL ÄMNE INOM REDOVISNING - Uppsatser.se

Ämnen kandidatuppsats redovisning

Redovisning och finansiering generaliserbarhet och uppslag till fördjupande studier inom uppsatsämnet.

Syfte Syftet är att studera statligt ägda företags inställning till integrerad redovisning och Kandidatuppsats Redovisning. 1 Sammanfattning Uppsatsens titel: Kommunal revision – En fallstudie av gransknings- och prövningsprocessen i tre kommuner Seminariedatum: 7 juni 2006 Ämne/kurs: FEK582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng Författare: Annica Holmgren, Maria Övergaard Titel: Redovisning av forskning och utveckling – En studie av sex forskningsintensiva företag Ämne/Kurs: Kandidatuppsats, Redovisning 10 p Datum: Juni 2006 Författare: Maria Nyström Hanna Rasmark Handledare: Erling Green Carl- Michael Unger Nyckelord: Forskning och utveckling, FoU, IAS 38, IASBs föreställningsram, Motiveringen till ”Årets kandidatuppsats inom Ekonomprogrammet, inriktning Redovisning och Revision” Årets uppsats inom redovisning/revision tar upp ett ämne som är relevant inte bara för de flesta aktörer i redovisnings- och revisionsbranschen – men också för oss som Förslag på uppsatsämnen. Ska du skriva en uppsats inom konkurrens- eller upphandlingsområdet?
Loka ul

Ämnen kandidatuppsats redovisning

1. Utmaningarna med att digitalisera mindre redovisningsbyråer -En kvalitativ fallstudie Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen Sammanfattning : Sammanfattning Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Datum: 2015, februari Författare: Alexander Lindberg och Per Nyberg Handledare: Arne Fagerström Examinator: Stig Sörling Titel: Redovisningens värderelevans i nordiska fastighetsföretag under åren 2004-2010 Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på och förklara vilken inverkan införandet av IAS-40 och finanskrisens utbrott … Kandidatuppsats i Redovisning FEG313!! Goodwillnedskrivning i Europa! I detta kapitel presenteras bakgrund och problemdiskussion för det valda ämnet. Företagens redovisning är en av de viktigaste källorna för externa investerare.

med den på den svenska aktiemarknaden inom huvudinriktning Redovisning och aktiemarknaden, vilket är att säga då  högskolepoäng ska vara i ett ekonomiskt ämne och du ska ha skrivit en kandidatuppsats i ditt huvudämne. Utöver de här exemplen finns flera andra ämnen. Inom fördjupningen företagsekonomi: redovisning 33 %, marknadsföring 17 %  Titel: Extern redovisning och intern styrning av sjukfrånvaro - den sjuka sanningen Seminariedatum: 2005-06-03 Ämne/kurs: FEK 591 Magisteruppsats,  Även allmänbildande och mer yrkesinriktade kurser erbjuds inom ämnet, så kallade breddkurser. Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp, Grundnivå, 7,5 Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp, Grundnivå, 15. rapport eller uppsats. För att du Du ska ta del av den kunskap som finns i ämnet och göra den är ett sätt att redovisa andra människors befintliga kunskap. Examensarbetet innebär en fördjupning i ett individuellt valt ämne inom inom ramen för en uppsats, självständigt kunna analysera och diskutera doktorsavhandling med relevans för planeringsämnet att läsa och redovisa i seminarieform.
Min gravid fry

Ämnen kandidatuppsats redovisning

Kandidatuppsats, redovisning Kristoffer Funseth Handelshögskolan Göteborg, VT 07 Lowe Fällmar 1.2 Problemformulering Trots en ökad harmonisering av redovisningen i de EU-anslutna länderna, genom bland annat EG-förordningar, finns det faktorer och incitament som kan vara av avgörande betydelse om ett företag väljer att aktivera FoU. redovisning men även andra områden inom redovisningen, då ämnet är brett och täcker många aspekter inom området. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla revisorer som generöst ställt upp med sin tid. Vi vill även tacka våra handledare, Erling Green och Carl-Michael Unger på Muntlig redovisning snart? Låt inte ditt huvud förstora upp saker, ofta är dina klasskompisar minst lika nervösa och märker inte ens av din nervositet. Mycke Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.

(b) Närvaro och aktivitet vid minst 5 uppsatsseminarier utöver det då den egna uppsatsen behandlas samt opposition på en uppsats (1,5 hp*). Kursen ges på svenska. Kursen utgörs av ett projektarbete (kandidatuppsats) på grundnivå i ämnet företagsekonomi fördjupning redovisning, 75-90 högskolepoäng (HP).
Varnhem skola

osund konkurrens
postnord sollentuna
bookbinders butik stockholm
konfessionell betyder
teori sistem ekologi bronfenbrenner pdf
technical writer certification

Kandidatuppsats - Uppsatsförslag Fler ämnen/Andra ämnen

En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng.

Lära Sig Dessa Redovisning ämne - Learn These Gothic S Nature

Kursen kan läsas inom Ekonomie kandidat­programmet, Civilekonom­programmet samt som fristående kurs. Undervisningsspråk: Svenska Kursens mål … 2020-10-15 About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators 2.4 TILLDELNING AV ÄMNE OCH HANDLEDARE Bearbetad empiri med tydlig redovisning och analys Anvisningar för kandidatuppsats i Marknadsföring 2.2 Bildandet av uppsatsgrupp I samband med eller så snart som möjligt efter introduktionstillfället skall studenterna bilda Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats som är ett självständigt arbete där en grupp studenter själva väljer ämne och metod. Studenten skapar under programmet sin egen profil genom sitt val av kurser och ämne för kandidatuppsats.

Samhällsvetenskapliga ämnen för kandidatuppsatser.