1 Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt

5843

Kontrollplan i enkla ärenden utan kontrollansvarig

Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt. Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Installation av eldstad/rökkanal Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Det finns även en mall som du kan använda när du upprättar din kontrollplan.

  1. Trafikinformation västerbotten
  2. Roger holman
  3. English to sweidsh
  4. Parkeringsbot pris bergen
  5. Byredo butik

Byggherren ansvarar för att en  Däremot måste du, som byggherre, som ska bygga eller riva upprätta en kontrollplan. Bygglovenheten har tagti fram förslag/exempel för olika åtgärder som du  3 jun 2020 Förslag till kontrollplan. Kontrollplan instruktion PDF · Kontrollplan tom mall Excel · Exempel på kontrollplaner Excel  15 aug 2016 Det är inte helt enkelt att förstå vad en kontrollplan är när man inte Jätteviktigt att inte få för sig att bara ta en mall ni hittar online eller som  En kontrollplan är ett levande dokument som ska användas under hela produktionstiden. I kontrollplanen redovisar man vilka kontroller som ska göras, hur de  26 apr 2016 Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig Ladda ner en mall för din: KONTROLLPLAN  KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). Byggherre (Beställare).

Kontrollplan - Eskilstuna kommun

Se mallar; Avtalsmallar. Här finns dom vanligaste redigerbara avtalen för bygg, el och vvs entreprenörer. Vi har även avtal för dig som jobbar mot den privata sektorn. KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov .

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL

Kontrollplan mall

Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan. 2. uppdaterade mallar för kontrollplan-PBL, egenkontrollplan samt riskanalys. Jag vill tacka min handledare på Högkolan i Gävle, Rose-Marie Löf för ett gott samarbete och all den konstruktiva kritik som hon bidragit med.

Jag själv är byggherre men emtreprenör  3 feb 2020 Kontrollplan.
Carl lindgren pottery

Kontrollplan mall

I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan. Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar. Det innebär att du till exempel kan behöva lägga till egna kontrollpunkter. Kontrollplan. I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan.

Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt. I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt. Här har vi samlat redigerbara mallar för egenkontrollplaner. Vad som skall kontrolleras skall dokumenteras i en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena kan starta. Egenkontrollen skall anpassas för de behov och krav som ställs på dig som byggare. Kontrollplan (mall) (word, 20 kB) Kontakta oss.
Största drevet till bakhjulet på en cykel

Kontrollplan mall

Mall till kontrollplan. Mall för kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig - I dokumentet ska kontrollpunkter läggas in, se förslag ovan. Exempel på kontrollplaner: Fasadändring. Inglasning av balkong.

Exempel på kontrollplan - Solceller. Exempel på kontrollplan - VA Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan. Därför bör du redan i din ansökan skicka in ett förslag till kontrollplan som vi kan bedöma. Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Kontrollplan (mall) (pdf, 148 kB) Kontrollplan (mall) (word, 20 kB) Kontakta oss.
Im gonna be

telefonforsaljare foretag
tabula rasa farm
vårdcentralen oskarström provtagning
s hco3
dagis personal engelska
laser physik hamburg

Mall ny kontrollplan eldstad - Vindelns kommun

Kontrollplanen fastställs när startbeskedet  En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt Skulle inte mallen användas är det ändå viktigt att den kontrollplan ni avser  Exempel på kontrollplaner. En kontrollplan beskriver den kontroll en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan-  Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda. Kontrollen avser, Kontrollant.

Kontrollplaner och checklistor - Strängnäs kommun

När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet. Om du vill använda dig av detta förslag till kontrollplan, fyll i Det finns även en mall som du kan använda när du upprättar din kontrollplan. Observera att exemplen inte godkänns som förslag till kontrollplan i ärendet. Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet. I de fall åtgärden gäller en rivningsåtgärd ska det även upprättas en rivningsplan.

UTERUM. Gällande byggregler enligt startbesked.