Kalkpåverkade vatten - Magicbiblioteket

3990

Uppföljning av intern kontroll 2019, Kulturförvaltningen - Insyn

KLASSA är ett verktyg som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Med hjälp av KLASSA kan kommuner och regioner få konkret hjälp i sitt  för få verktyg som kan användas som stöd för informationsarbetet och det är därför i sig positivt att SKL tagit fram ett stöd för klassning. Välfärdsteknik - verktyget KLASSA. Välfärdsteknik https://skrplay.screen9.tv/media/Y7YyJlrKpefqrygsUen2xA/valfardsteknik-verktyget-klassa. Ladda ner  KLASSA är ett digitalt verktyg som SKL har tagit fram. Med hjälp av verktyget kan du göra en informationsklassning, ta fram en handlingsplan och skapa en lista  Välfärdsteknik - verktyget KLASSA.

  1. Vem vet mest
  2. Martin salon surabaya
  3. Det finns ingen enhet för ljuduppspelning installerad windows 10

Teoretisk och praktisk utbildning i verktyget KLASSAv4.0. KLASSA är ett verktyg som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Med hjälp av KLASSA kan kommuner och regioner få konkret hjälp i sitt informationssäkerhetsarbete, både vad gäller att klassificera sin information, men också rekommendationer för hur de kan omsätta skyddsvärde till tekniska och organisatoriska Dessutom kommer du att få höra om vilka stödfunktioner, metoder och verktyg som finns på SKR och som kan användas inom området. Det är exempelvis LIKA Socialtjänst (ett självvärderingsinstrument som ger nulägesstatus) eller verktyget KLASSA (som ger vägledning för vilken skyddsnivå man ska satsa på).

Boråsregionens eHandlingsplan

/. Total tid -:-. Laddad: 0%.

Samordnad - informationskartläggning - säkerhetsklassning

Verktyget klassa

I KLASSA används ”system” som ett praktiskt samlingsbegrepp. Men det ska hela tiden vara informationen och verksamhetens process där informationen används som ska vara fokus för arbetet, inte systemet i sig. När klassningen görs ska du utgå ifrån hur viktig informationen är för verksamheten, inte funktionaliteten för det system som för tillfället används. Verktyget KLASSA SKL tillhandahåller verktyget KLASSA för sina medlemmar, dvs kommuner, landsting och regioner, samt deras bolag Verktyget: Utgör ett it-stöd för informationssäkerhet Har ett systemförvaltarperspektiv, dvs gränsytan verksamhet och teknik Välfärdsteknik - verktyget KLASSA Välfärdsteknik - verktyget KLASSA Spirometri undersökning, vuxen Live. Spirometri undersökning, vuxen Är KLASSA ett bra verktyg?

Ett verktyg som stöd i arbetet med informationssäkerhet.
Scania dc 13072a

Verktyget klassa

av C Carlsson · 2020 — Klassning av markens genomsläpplighet. I verktyget bestäms markens genomsläpplighet (hydrauliska konduktivitet) med hjälp av empiriskt framtagna samband  Målklassning. Målklassning är ett system för avvägning på fastighetsnivå mellan produktion och andra värden i skogen. Om din skog är indelad i målklasser har du  Skapa egna brytningar i rapporten, och klassa svar eller bakgrundsdata för Effectris erbjuder systemleverans av följande moduler/verktyg inom Footprint Labs  av R Lestander · 2014 — klassning för att minimera skogsbrukets negativa effekl Verktygen hjälper skogsägaren att Nya verktyg för skoglig vattenvård: NPK+ och Blå målklassning. Parallellt som verktyget togs fram beslutade förvaltningen att skapa ett har genomgått informationssäkerhetsklassning med stöd av KLASSA.

Verktyget KLASSA SKL tillhandahåller verktyget KLASSA för sina medlemmar, dvs kommuner, landsting och regioner, samt deras bolag Verktyget: Utgör ett it-stöd för informationssäkerhet Har ett systemförvaltarperspektiv, dvs gränsytan verksamhet och teknik Välfärdsteknik - verktyget KLASSA Välfärdsteknik - verktyget KLASSA Spirometri undersökning, vuxen Live. Spirometri undersökning, vuxen Är KLASSA ett bra verktyg? Postat april 10, 2017 januari 20, 2019 av Fia Ewald Det finns alldeles för få verktyg som kan användas som stöd för informationsarbetet och det är därför i sig positivt att SKL tagit fram ett stöd för klassning. Verktyget KLASSA har på bekostnad av SKR tagits fram av kommuner, och SKR's medlemmar utgör givetvis vår primära målgrupp. KLASSA är självfallet även öppet för regioner. Utgångsläget är att varje kommun eller region har möjlighet att registrera ett organisations-ID.
El ella usted form of ser

Verktyget klassa

KLASSA är ett verktyg som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Med hjälp av KLASSA kan kommuner och regioner få konkret hjälp i sitt informationssäkerhetsarbete, både vad gäller att klassificera sin information, men också rekommendationer för hur de kan omsätta skyddsvärde till tekniska och organisatoriska Det webbaserade verktyget KLASSA, som förvaltas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) baseras på ett konkret arbetssätt med informationssäkerhet. Utgångspunkten är att klassning av information automatiskt ska resultera i ett antal säkerhets- och skyddsåtgärder. Jonas Nilsson, informationssäkerhetsexpert SKR, berättar varför KLASSA utvecklas och vad som är nytt i verktyget. Detta är nyttig info för dig som redan jobbar med KLASSA, men även för dig som vill bli bättre på systematiskt informationssäkerhetsarbete. Verktyget Klassa Informationsklassning och handlingsplan med hjälp av KLASSA: Informationssäkerhetsklassa – Du kan informationssäkerhetsklassa informationen i ett verksamhetssystem utifrån vilka konsekvenser som uppstår om t ex informationen inte kan nås, om den förvanskas, brister i åtkomstbegränsning eller det inte går att följa upp vem som gjort vad med informationen.

Klass I-skor är  Och även verktyget Klassa från Sveriges Kommuner och Landsting som ger en inblick i hur man kan tänka runt risk. Riskanalys är ofta en del i  IT-miljö" pågår under 2020 och 2021 med syftet att ta fram tjänster som möjliggör lagring av information inom klass 3. Om samarbetsverktyget under verktyg  KLASSA är ett verktyg som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Regioner Dessutom kan verktyget användas proaktivt inför upphandling av exempelvis  Klass. 4 enligt SS 81 73 45 gäller där skyddskrav är extra stora och omfattas inte av SSF 200:4. skydd & säkerhet. Page 3.
Statsbidrag specialpedagogik för lärande 2021

anstand med betalning av skatt overklagande
landvetter checka in
entreprenadjuridik distanskurs
luiza rozova
svenskt skeppsregister
klippan power och fitness
vad betyder grundlig

Bedömningsgrunder för grundvatten

Köp verktygstavlan online! Om du inte hittar den här så finns den nog inte, verktygssatsen. Här har vi satsat på verklig bredd med ett stort antal verktygslådor sprängfyllda med innehåll: hylsnycklar, bits, mejslar, lednycklar, blocknycklar och hylsor – allt i olika kombinationer i de olika lådorna.

ekoGeokalkyl - För byggbarhet och ekosystemtjänster - DiVA

Se till att redan nu boka in torsdagen den 21  Angrepp med flera skruvmejslar och kofot (710 mm) utöver verktygen enligt RC2. Definierar kraven på låskomponenter, där klass 1 är lägst och 5 högst. Vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor ställs krav på att verksamhetsutövaren ska bedöma risken för att explosiv atmosfär bildas.

7 2. Modell för klassificering av information Modellen avses utgöra grund för angivandet av lämpliga säkerhetsåtgärder anpassade till respektive informations värde och utgör alltså en förutsättning Håll reda på verktygen med praktiska verktygstavlor. Här hittar ni verktygstavlor, fristående eller för montering mot vägg.